اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس (Reverse Osmosis System)
دستگاه تصفیه آب صنعتی که با نام آب شیرین کن دریایی اسمز معکوس یا آب شیرین کن صنعتی نیز شناخته شده است می تواند طی یک فرآیند فیزیکی به کمک پمپ با فشار بالا و ممبران از یک محلول، حلال تقریبا خالص را تهیه و حدودا 99% از جامدات محلول ( TDS ) را حذف و از Drein یا پس آب تخلیه نماید و حلال تصفیه شده نیز پس از عبور از ممبران و اندازه گیری توسط گیج جهت تشخیص و مشاهده حجم تولید توسط لوله جهت مصرف انتقال داده می شود.
رایج ترین مورد استفاده از R.O در تهیه آب خالص می باشد.

اهمیت پیش تصفیه سیم اسمز معکوس
توجه به سیستم پیش تصفیه در فرآیند فوق از چند نظر قابل بررسی می باشد .
قبل از هر چیزی عدم رعایت این مساله باعث خسارات جبران ناپذیر و گرفتگی وآسیب در فیلترهای اصلی (ممبران ها) و پمپ ها و شیر برقی خواهد شد که هزینه های زیادی را برای کارفرما در بر خواهد داشت.
دومین مساله لزوم استفاده از سیستم پیش تصفیه بالا بردن راندمان و کارایی دستگاه می باشد که باعث می شود دستگاه مدت زمان کمتری جهت تولید مورد نظر کار کند که این خود باعث کاهش استهلاک و هزینه های دستگاه می شود.
چون اگر ممبران ها به علت نبود سیستم پیش تصفیه دچار گرفتگی شوند تولید دستگاه نسبت به ممبران‌های سالم نیز کمتر خواهد شد.
سیستم های پیش تصفیه در سیستم اسمز معکوس عبارتند از فیلتر شنی جهت حذف گل و لای – فیلتر
ذغال جهت حذف کلر موجود در آب ، فیلتر های نخی ، سخت گیر تبادل یونی – رزینی و ..