دستگاه ازن

در حال حاضر دستگاه ناموجود است

آب گواراترين آشامیدنی هاست. آب طبیعی برای آنکه قابل آشامیدن باشد بایستی تصفیه شود. پس از تصفیه، آب زلال، بی بو، بی رنگ، بدون مزه خاص، بدون عوامل بیماری زا، بدون موادسمی همراه با مقداری مواد و یونهای لازم بدست می آید.

اساسي ترين و مهم ترین مرحله تصفيه آب آشامیدنی گندزدائی يا ضدعفونی نمودن آب جهت مناسب نمودن برای شرب مي باشد. روشهای مختلفی برای گندزدائی آب وجود دارد كه مهمترين آنها كلرزني ، ازن زني و استفاده ازسایر گندزداها مي باشد. روش سنتی گندزدائي آب كلر زني است که امروزه در بیشتر کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای در حال توسعه رایج می باشد. تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي مورد نياز مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که بيماريهای ناشي از آب آلوده مانند اسهال، وبا، حصبه و بيماريهای انگلي هنوز سالانه نزديك به يك ميليارد انسان را مبتلا مي نمايند و باعث مرگ حدود 10 ميليون نفر، اكثرا در کشورهای در حال توسعه ميگردند. با توجه به قرار گرقتن منابع آبی در محدوده شهرها و ورود آلاينده هاي جديد و مقاوم به اين منابع ضروری است که تصفيه خانه های آب به سمت بهره گيری از گندزداهای جديد و به كارگيری فن آوری های نوين در فرايند تصفيه آب گام بردارند.

استفاده از كلر و مشتقات آن در گندزدائی آب موجب تشکیل تركيبات جانبی مضر و سمي مانند كلرات، تركيبات آلي كلرينه و تركيبات تري هالومتان (THM) می شود که این مواد عوارض نامطلوبی را برای مصرف كنندگان به همراه داشته و سرطان زا هستند.
گاز ازن با توجه به خواص ويژه خود وعدم تولید مواد جانبی مضر ، جایگزین مناسبی برای کلر می باشد. این گاز نزديك به يك قرن است كه بعنوان گندزدا در آب آشاميدني توسط كشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و تاكنون هزاران واحد تصفيه توسط ازن در سراسر اروپا، روسيه، ژاپن و ايالات متحده گسترش يافته است و در حال حاضر بيش از 3000 واحد تصفية آب توسط ازن در سراسر جهان و بيش از 300 واحد تصفيه آب آشاميدني در ايالات متحده قرار دارد. در کشور ما نیزبهره گيری ازاین روش در تصفيه خانه آب اصفهان و بخش كمي از تصفيه خانه اهوازو بندرعباس صورت مي گيرد. بهترین روش ازن زني در تصفيه آب تزریق آن به آب در دو مرحله یا روش ازن-ازن مي باشدکه در مرحله اول پيش ازن زني در مقادير كم برای كنترل كدورت وحذف آهن ومنگنز صورت می پذيرد ودر مرحله دوم ازن زني ، آب كاملاٌ ضدعفوني شده و مواد آلي مولد طعم ،بو ورنگ و كربن آلي حل شده (DOC) با استفاده از مقادير بيشترازن وتماس زياد اكسيد مي شوند. پس از اين مرحله آب براي عرضه و توزيع وارد شبكه مي‌شود منتها قبل از اينكه وارد شبكه شود براي جلوگيري از آلودگي آب در شبكه مقدارکمی كلر به آن اضافه مي‌شود.